Kontakt

Tygodnik „Przegląd” wydawany jest przez Fundację Oratio Recta

ul. Inżynierska 3 lok. 7

03-410 Warszawa

Kontakt:

(22) 635 84 10

503 159 027

503 158 795

e-mail: przeglad@przeglad-tygodnik.pl

 

NIP: 951-19-67-251 , REGON: 016275090

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000198445

 

Redaguje kolegium

 

Redaktor Naczelny

Jerzy Domański

e-mail: j.domanski@przeglad-tygodnik.pl

Pierwszy Zastępca Redaktora Naczelnego

Paweł Dybicz

wew.107, e-mail: p.dybicz@przeglad-tygodnik.pl

 

Sekretariat redakcji

Zastępca Redaktora Naczelnego - Sekretarz Redakcji

Joanna Wielgat

wew.106, e-mail: j.wielgat@przeglad-tygodnik.pl

 

Sekretarz Redakcji

Agata Gogołkiewicz

wew.105, a.gogolkiewicz@przeglad-tygodnik.pl

 

Zastępca Sekretarza Redakcji

Aleksandra Pańko

wew. 108, e-mail: a.panko@przeglad-tygodnik.pl

 

Zespół i współpracownicy

Julian Bartosz (Wrocław),

Marek Czarkowski,

Adam Dąbrowski (Londyn),

Beata Dżon (Wiedeń),

Krzysztof Kęciek,

Leszek Konarski (Kraków),

Zbigniew Krzywicki (Białystok)

Helena Leman (Malbork),

Bartosz Machalica,

Mariola Marklowska-Dzierżak,

Tomasz Miłkowski,

Jan Ordyński (komentator),

Arkadiusz Panasiuk (Białystok)

Waldemar Piasecki (Nowy Jork),

Maciej Polkowski,

Wiktor Raczkowski,

Małgorzata Szczepańska-Piszcz (Bydgoszcz),

Bronisław Tumiłowicz

b.tumilowicz@przeglad-tygodnik.pl

Krzystof Wasilewski,

Andrzej Werblan,

Roman Wojciechowski

Elżbieta Wojtalik-Soroczyńska,

Beata Znamirowska-Soczawa (Bielsko-Biała)

 

Stali felietoniści

Tomasz Jastrun

Bronisław Łagowski,

Ludwik Stomma

Jan Widacki,

Agnieszka Wolny-Hamkało

Piotr Żuk

 

Rysownicy

Grzegorz Bąkowski

Artur Galicki

Janusz Kożusznik

Kain May

Małgorzata Tabaka

 

Studio graficzne

Dyrektor artystyczny

Izabela Mierzejewska

 

Anna Rosiak

wew. 115 e-mail: a.rosiak@przeglad-tygodnik.pl

Dorota Markowska-Burbelka

wew. 116 e-mail: d.markowska@przeglad-tygodnik.pl

Agnieszka Szeszko

wew. 115 e-mail: a.szeszko@przeglad-tygodnik.pl

 

Projekt graficzny: Rafał Poławski i Magdalena Jonas-Poławska

 

Dział foto

Fotoedytor

Magdalena Głuska

wew. 140 e-mail: foto@przeglad-tygodnik.pl

Fotoreporterzy

Leopold Dzikowski,

 Krzysztof Żuczkowski

 

Reklama i Kolportaż

Wicedyrektor ds. wydawniczych i reklamy

Anna Banaszek

wew. 120 e-mail: a.banaszek@przeglad-tygodnik.pl

 

Kierownik sekretariatu fundacji i redakcji

Agata Mierzejewska

 

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawcy jest zabronione.