Kraj

Jesteśmy zarejestrowaną u Marszałka Sejmu inicjatywą obywatelską. Chcemy zmienić ustawę o systemie oświaty, wprowadzając zapis, że lekcje religii nie mogą być

Marihuana na raka

Marihuana na raka

  Sierpień 25, 2015   0 komentarzy

Świat

Zdaniem ekonomistów, restrykcje wobec Rosji wyrządzają gospodarkom UE poważne szkody