W bieżącym numerze: 17-18/2014

Mleczko z pieprzem

– Pieprzyć można zarówno potrawy, jak i z mównicy – zauważa rysownik Andrzej Mleczko w rozmowie ze swoim sąsiadem Leszkiem Konarskim. – Mam nadzieję, że moje przypieprzanie nie jest tylko zrzędzeniem i narzekaniem, ale ma działanie terapeutyczne, jest zdrowe i – że tak powiem – społecznie użyteczne. Jak się jednak dobrze przyjrzeć, to prawie wszystko jest ogromnie śmieszne, tylko trzeba spojrzeć na świat z odpowiedniej strony. Ostatnio w Krakowie najbardziej zdziwiły go starania o olimpiadę zimową. – Bez śniegu i bez gór? Może od razu zróbmy na plantach wyścigi jachtów dalekomorskich – proponuje satyryk osaczany przez kluby go-go.
FOT: K.Żuczkowski

Widmo lewicy krąży po Polsce, ale to wciąż tylko widmo

– Etos lewicy w pierwszym, podstawowym znaczeniu jest etosem emancypacji. To znaczy wybijania się na własną podmiotowość, czyli sprawczość. I tym się różni od etosu prawicy, który jest paternalistyczny i charytatywny. Nam nie chodzi o to, ż...
Fot. K. Żuczkowski

Skąd wstyd u artysty – rozmowa z Arturem Żmijewskim

– Trudno mi powiedzieć, czym jest polityka. Definiuję politykę jako miejsce spotkania – to chyba jej najpojemniejsze pojęcie. Widzę politykę jako bardzo szeroką dyskusję, gdzie żądania i postulaty wszystkich grup mogą się zmieścić – mówi Ar...

Maczków – skrawek Polski w Niemczech

Gdy wiosną 1945 r. ucichły działania wojenne, spora część Dolnej Saksonii znalazła się pod kontrolą 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Według historyka prof. Jana Rydla na przełomie lat 1944-1945 w okolicach Emslandu przebywało ni...
FOT: K.Żuczkowski

Gruby płacze cicho

– W kwietniu 2013 r. trafiłam w ciąży do szpitala. Było dwa tygodnie po terminie i trzeba było zrobić cesarskie cięcie. Na sali operacyjnej anestezjolog od razu zaznaczył, że jestem tak gruba, że nie wie, czy uda mu się wbić w kręgosłup, ab...