W bieżącym numerze: 40/2014

Masakra żołnierzy Berlinga

Pomoc walczącej Warszawie żołnierze 1. Armii WP okupili śmiercią 2,3 tys. ludzi. O tej masakrze i udziale Armii Ludowej w powstaniu warszawskim pisze się niewiele, nierzadko pogardliwie. W czasie oficjalnych uroczystości wkład tych formacji w wyzwolenie stolicy zazwyczaj zostaje przemilczany bądź zlekceważony. Tak jakby ich ofiara była mniej cenna niż żołnierzy Armii Krajowej. – Wróciło nas żywych z mojej kompanii dziewięciu czy jedenastu. Z tych prawie stu, którzy razem pojechali – wspomina kpr. Wiktor Kolek. Na teren powstańczych walk przedostało się ponad 2,4 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy. Walki na Czerniakowie pochłonęły ponad 3 tys. ofiar. Niemal połowa to żołnierze Wojska Polskiego. Wysiłek bojowy żołnierzy gen. Berlinga ma głęboką wymowę moralną. 1. Armia WP pośpieszyła z pomocą walczącej stolicy, gdy tylko stało się to możliwe. Także powstańcy walczący w szeregach Armii Ludowej zostali w III RP wymazani z pamięci.

PCK w niełasce

Państwo, które tak skwapliwie oddaje przejęte po wojnie mienie Kościołowi katolickiemu i innym związkom wyznaniowym albo płaci za nie rekompensatę, dużo gorzej traktuje organizacje świeckie. Polski Czerwony Krzyż do dzisiaj nie może się dop...
Fot. K. Żuczkowski

Hanna za żelaznym płotem – rozmowa z Sebastianem Wierzbickim

– Jaki model miasta realizuje Hanna Gronkiewicz-Waltz? Przecież to widać gołym okiem, odgrodziła się od mieszkańców wysokim płotem na placu Bankowym. Kiedy się z nimi kontaktuje? Kiedy pyta ich, jakie mają problemy? Dopiero gdy zaczynają pr...

Wiara na własnej skórze

Dawniej ciała katoliczek na Bałkanach znaczono symbolami wiary. Teraz ten stary zwyczaj ożywa. Młode kobiety wywodzące się z Bośni i Hercegowiny czy z Chorwacji wracają do zwyczaju tatuaży religijnych, kultywowanego przez ich babki. Korzyst...

Generał, co się Monty’emu nie kłaniał

Listopad 1944 r. – do brytyjskiego Sztabu Imperialnego wpłynął raport o przebiegu operacji „Market Garden”. Jego autor, gen. Frederick Browning, dowodzący brytyjskimi siłami spadochronowymi, opisał w nim, dlaczego wojskom aliantów nie udało...

Jak dobrze znowu słyszeć

70-letni Aleksander Bień z Ostrowca Świętokrzyskiego od najmłodszych lat chorował na uszy i najprawdopodobniej te infekcje oraz długotrwały wpływ hałasu uszkodziły mu słuch. Od trzech lat przeżywał prawdziwą gehennę. Niby słyszał jakieś dźw...